Sunday, June 12, 2011

Doa sesudah membaca Surah Al-Waqi'ah

Doa setelah membaca Surah Al-Waqiah :Bismillahirrahmanirrahim ... Allahumma inni as'aluka bi haqqi suratil Waqi'ati wa asrariha an tuyassira li rizqi kama yassartahu li kassirim min khalqika ya Allahu ya Rabbal Alamin.
Allahummarzuqna rizqaminas-sama'i wal-ardi warzuqna wa anta khairur-raziqin. 
Allahumma in kana rizquna fis-sama'i fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizqunama'dumanfa jidhu wa in kana rizquna 'asiran fa yassirhu lana wa latanqulna haisu ma kana bi fadlika wa judika wa karamika bi rahmatika ya arhamar-rahimin...

Artinya :

Ya Allah, bahwasanya kami memohon kepadaMu dengan hak surat Al-Waqiah dan rahasia (yang terkandung) di dalamnya. Hendaknya Engkau mudahkan rezeki bagi kami sebagai mana Engkau memudahkannya kepada kebanyakan makhlukMu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami, berilah kami rezeki karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rejeki. Ya Allah, jika rezeki kami di langit, maka turunkanlah rejeki itu. Bila berada di bumi, maka keluarkanlah, jika rezeki kami tidak ada, maka temukanlah, jika rezeki kami sulit, maka mudahkanlah kepada kami dan pindahkanlah rezeki itu dimana kami berada, dengan karunia-Mu dan kemurahan-Mu dan kemuliaan-Mu dengan rahmat-Mu wahai sebaik baik Penyayang dari para penyayang.."

0 comments:

Post a Comment

Silahkan memberikan komentar, kritik dan saran dengan Bahasa yang sopan demi kenyamanan kita bersama.Terima Kasih. (Chalis-sr.org moderator)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More